جاشمعی سفالی عتیقه در کاخ انگلیس توسط یک ایرانی دزدیده شد

در کرت و میکنه، شمع‌گیرها از سنگ ساخته می‌شدند و یک پایه کم داشتند. اتروسک ها تعداد زیادی شمعدان تولید کردند.

به ویژه از قرن هفتم به بعد، آنها عموماً فلزی با یک محور عمودی صاف یا حک شده بودند که بر روی پاها یا پاهای کوچک قرار می گرفت و با جوانه ها، نقاط، مجسمه های کوچکی که نعلبکی در دست داشتند به پایان می رسید.

لوسترهای هلنی از برنز یا مرمر ساخته می شدند. در دوره نئوآتیک، نگهدارنده‌های شمع مرمری توسعه یافتند و پایه‌ای هرمی مستطیل شکل بریده بسیار استادانه پیدا کردند.

در قرون وسطی، لوسترها تقریباً به طور انحصاری به کارکردهای مقدس اختصاص داشتند و در دو نوع بودند: اولی که مجدداً پیشنهاد شد، آن را ساده کرد، ظاهر لوسترهای برنزی باستانی و در محراب قرار گرفت.

جا شمعی سفالی

دومی سنت شمعدان های مرمری رومی را ادامه داد. در طول دوره گوتیک، لوسترها شکل های جدیدی پیدا کردند و نقوش معماری را به خود گرفتند و با همپوشانی فرم های ظریف مشخص شدند.

در قرن پانزدهم، با ظهور رنسانس، لوسترها به اشیاء واقعی هنری تبدیل شدند، مجسمه هایی که به وفور تزئین شده بودند. در دهه 600، نگهدارنده‌های شمع برای مصارف خانگی برای استراحت روی مبلمان یا آویزان کردن روی دیوارها شروع به توسعه کردند.

در قرن هفدهم و هجدهم، لوسترهایی با چندین بازو برای نگهداری تعداد بیشتری شمع پخش می‌شدند: در قرن هجدهم و به‌ویژه در دوره نئوکلاسیک، این لوسترها حتی در متانت خود با ظرافت و غنای زیادی عرضه می‌شدند.

لوسترها شکل های جدیدی پیدا کردند و نقوش معماری را به خود گرفتند و با همپوشانی فرم های ظریف مشخص شدند.

در قرن پانزدهم، با ظهور رنسانس، لوسترها به اشیاء واقعی هنری تبدیل شدند، مجسمه هایی که به وفور تزئین شده بودند. در دهه 600، نگهدارنده‌های شمع برای مصارف خانگی برای استراحت روی مبلمان یا آویزان کردن روی دیوارها شروع به توسعه کردند.