سنگ انتیک لوزی که باعث مرگ دو برادر شد

سنگ در ساخت و ساز و سنگ انتیک لوزی و نمایی که به ساختمتنتان می دهد…

سنگ از دوران ماقبل تاریخ به‌ویژه در بولیوی به‌عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، زیرا اولین ساخت‌وسازهای فرهنگ‌های مختلف باستانی در بولیوی نشان می‌دهد که در واقع ماده اولیه سنگ بوده است.

در ابتدا در شکل ظاهری خود متراکم شده و سپس مانند مورد حکاکی شده است. تیواناکوتاها که هم دیوارها و هم دیوارها را برای نیازهای ساختمانی خود با چنان کمال قالب ریزی کردند که امروزه معماران، مهندسان و سازندگان را تحت تأثیر قرار می دهند.

این فرهنگ‌های آند به‌ویژه ساخت خود را بر اساس سنگ، بعدها خشت خاکی، اما همیشه بر اساس مفهوم سنگ به‌عنوان عنصری سخت و ضخیم استوار ساختند، از این رو خشت‌ها به همان سبک اجرا می‌شدند.

سنگ آنتیک

اگرچه باید اضافه کرد که گورو و حجیم آن به پوشاندن خود از سرما اشاره دارد، همین توجه با سنگ است و این را می توان در ساخت و سازهای به جای مانده از تیواناکوستاها نشان داد.

و همچنین می توان به فرهنگ مولو که ضمیمه این جامعه سازمان یافته در دوران باستان و حتی سنگ بود اشاره کرد. برای آسیاب کردن غذای آنها گنجانده شده بود.

شاید این یکی از اولین موادی باشد که انسان به همراه چوب آن را دستکاری کرده و حتی برای شکار از آن استفاده کرده است.

منطقه آند بولیوی توسط رودخانه‌ها، دره‌ها، تپه‌ها، صخره‌های سنگی احاطه شده است و در ارتفاعات کوه‌ها و کوردیلرا حتی مقدار زیادی سنگ فراهم می‌کند و البته هزینه‌ای هم ندارد، می‌توانید برای ساخت و همچنین شن و ماسه آن را جمع‌آوری کنید. یا سنگریزه

استفاده از سنگ طبیعی در ساخت و سازها در مکان هایی که وجود سنگ به دلیل ماندگاری فراوان است، سنتی است.

شهرهایی مانند لاپاز، اورورو، پوتوسی و سوکره مکان هایی هستند که سنگ و حتی سنگ مرمر فراوانی وجود دارد که به طور بی رویه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تیرهای مورد استفاده در ساخت و سازهای مختلف، اگرچه در قسمت کوچکی با سنگ است، اما اگر در پی منازل یا سنگفرش طبقه اول یک ساختمان استفاده شود، در منطقه آند بولیوی و حتما در آمریکای جنوبی است. .